อาสาทำดีสานฝันตาดีกาเพื่อน้อง

11 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 นักศึกษาการตลาด ปี 4 ทีมที่ 6 จัดกิจกรรมอาสาทำดีสานฝันตาดีกาเพื่อน้อง  ณ ตาดีกาเราฎอตุลอิรชาด อ.เมือง จ.ยะลา กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ในรายวิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักศึกษาต้องทำ Project ในนามนักศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด ที่ต้องประยุกต์แนวคิด 3 considerations ของการตลาดเพื่อสังคม คือ สังคม องค์กร และลูกค้า กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วม คือ นักเรียนอนุบาลประมาณ 40 คน โดยนักศึกษานำรายได้จากการออกร้านในกิจกรรมการตลาดมืออาชีพและมีผู้สนับสนุนกิจกรรมจากห้างโอเดี่ยนหาดใหญ่ มาจัดกิจกรรมบูรณะทาสีสถานที่และบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่ทางตาดีกา พร้อมทั้งบูรณาการกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบธ.บ สาขาวิชาการตลาด