แข่งขันกีฬาตะกร้อ YRU Marketing Cup

11 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 นักศึกษาการตลาด ปี 4 ทีมที่ 4 จัดกิจกรรม "แข่งขันกีฬาตะกร้อ YRU Marketing Cup" ณ อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ในรายวิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักศึกษาต้องทำ Project ในนามนักศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด ที่ต้องประยุกต์แนวคิด 3 considerations ของการตลาดเพื่อสังคม คือ สังคม องค์กร และลูกค้า บูรณาการกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ซึ่งกิจกรรมนี้มีเยาวชนและนักกีฬาสมัครลงแข่งขัน จำนวน 22 ทีม เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง นักศึกษานำรายได้จากการออกร้านในกิจกรรมการตลาดมืออาชีพ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
- พ.ต.ท พรชัย ชูสงค์
- ร้านข้าวเเกงมุสลิมทัวร์
- ร้าน The Neihbor
- ร้านอ.กรอบใหม่
- หะยีอาสาปิโตรเลียม
- ห้างโอเดี่ยนหาดใหญ่
-  ทีมงานชมรมวิทยุสื่อสารและอาสาพยาบาล