การตลาดสานสัมพันธ์กีฬาวัฒนธรรมเพื่อน้อง

11 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 นักศึกษาการตลาด ปี 4 ทีมที่ 2 จัดกิจกรรมการตลาดสานสัมพันธ์กีฬาวัฒนธรรมเพื่อน้อง ณ รร.ผดุงศีลวิทยา บันนังสตา จ.ยะลา กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ในรายวิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักศึกษาต้องทำ Project ในนามนักศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด ที่ต้องประยุกต์แนวคิด 3 considerations ของการตลาดเพื่อสังคม คือ สังคม องค์กร และลูกค้า กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วม คือ นักเรียนม.5 ม.6 และครู รวมจำนวนกว่า 40 คน โดยนักศึกษานำรายได้จากการออกร้านในกิจกรรมการตลาดมืออาชีพและมีผู้สนับสนุนกิจกรรมจากห้างโอเดี่ยนหาดใหญ่ มาจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้แก่ทางรร. พร้อมทั้งบูรณาการกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบธ.บ สาขาวิชาการตลาด