ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

14 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 และ 13 ก.ย.60 เวลา 14.00-16.00 น. รศ.อัปสร อีซอ อาจารย์ปวีณา เจะอารง และอาจารย์ชริฮาน  ยีแว ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา จำนวน 3 ห้องเรียน โดยประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเกมให้นศ.ได้ร่วมสนุก รวมถึงมีของรางวัลที่ระลึกมอบให้สำหรับผู้ชนะห้องละ 3 รางวัล