งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ หน้าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ

วันนี้ (8 ก.ย. 2560) คณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ หน้าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ โดยมีอาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต ตัวแทนจากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้ให้โอวาสแก่นักศึกษ

แกลเลอรี่