งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการจัดการร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด และทาสี เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับองคมนตรี

เมื่อวันที่ (19 ก.พ.61) อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการจัดการร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด และทาสี เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับองคมนตรี ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่