คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)  จำนวน ๑ อัตรา                                                                                                                        เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ ก.พ - ๒ มี.ค ๒๕๖๑

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด