คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการพันธ์ใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0 สู่ความเป็นเลิศด้านงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การพัมนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร การสมาคมและการบริการอย่างมืออาชีพ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด