คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด