คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกวดกิจกรรม มรย.วิชาการ 60 คณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญนักศึกษา นักศึกษาร่วมประกวดกิจกรรมต่าง ๆ มหกิจกรรม มรย.วิชาการ 60 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันและเวลาที่กำหนด (เอกสารแนบ)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด