คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แจ้งเรื่อง ขอเชิญส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต้นกล้า HR) ครั้งที่ 1

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด