คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นายอิสมาแอ แวมุสตอฟา กรรมการผู้จัดการบริษัทอัลฮิจเราะฮ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ เข้าพบ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพบปะหารือด้านวิชาการ

วันนี้ (5 ก.พ.60) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นายอิสมาแอ แวมุสตอฟา กรรมการผู้จัดการบริษัทอัลฮิจเราะฮ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ เข้าพบ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพบปะหารือด้านวิชาการ และการพัฒนาห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลองคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่