คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้มอบผลไม้กระป๋องให้กับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสเดือนถือศีลอด

เมื่อวันที่ (6 มิ.ย.60) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้มอบผลไม้กระป๋องให้กับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสเดือนถือศีลอด(รอมาฏอน) และมอบให้กับหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ (SAR)หลักสูตร

แกลเลอรี่