คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประชุม "การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย โดยหัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาเป็นวิทยากรและมีนายกสโมรสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและทีมงาม

วันนี้ (7 มิ.ย.60) เวลา 10.00-12.00 น. อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประชุม "การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย โดยมีนายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาเป็นวิทยากร และมีนายกสโมรสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและทีมงามเข้าเข้าร่วมประชุม และในการประชุมครั้งนี้ได้รีบเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้กำลังใจ และมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร และนายกสโมสร ณ ห้องรับรองจารย์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่