คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "อบรบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษา"

วันนี้ (13 มิ.ย.60) อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "อบรบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษา" ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่