คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันนี้ (15 มิ.ย.60) คณะวิทยาการจัดการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ เป็นประธานกรรมการ อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ เป็นกรรมการ อาจารย์กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมปิง หลาง ชิง ชั้น 5 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่